GHS line v rámci stavebnej činnosti realizuje stavby na kľúč a poskytuje technické zabezpečenie stavieb a projektovo - inžinierskú činnosť.