Spoločnosť GHS LINE, s.r.o. poskytuje v rámci svojich služieb krátkodobý/ dlhodobý prenájom vozidiel.

Podmienky prenájmu sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu.

 

DOPRAVA

 

STAVEBNÉ MECHANIZMY